tiistai 9. kesäkuuta 2015

Työharjoittelussa Aistien-hankkeen lopettelua ja uuden alkuaKolmas sosiaalialan opintoihin liittyvä harjoittelu Aistien-hankkeessa? Hmm... Suunnilleen ennen vuoden 2014 joululomaa idea harjoittelun tekemisestä Aistien-hankkeeseen lähti vireille. Olin myös samoihin aikoihin valinnut opinnäytetyön aiheekseni menetelmään liittyvän teeman, joten opparin ohjauskeskustelun aikana Minttu vinkkasi Aistien-hankkeen harjoittelupaikasta. Yksi opintoihini kuuluva harjoittelu olikin minulla tuolloin vailla suorituspaikkaa ja ajatus harjoittelun sekä opparin yhdistämisestä tuntui muutenkin hyvin luonnolliselta. Molemmat tukisivat varmasti toisiaan sekä antaisivat monipuolisemmin näkökulmia Aistien-menetelmään. Lisäksi olin kiinnostunut kokeilemaan hieman hallinnollisempaa harjoittelua ja näkemään millaisia eri työvaiheita hankemaailma sisältää.


Ideasta siirryttiin varsinaiseen työntekoon maaliskuussa 2015, kun harjoitteluni virallisesti alkoi. Mukana kuviossa oli myös Hakunilan kansainvälinen yhdistys, joka oli yksi opparini yhteistyökumppani sekä yksi harjoitteluni suorituspaikka. Suoritin harjoitteluani siis kahdessa eri paikassa, Laureassa ja Hakunilan kansainvälisessä yhdistyksessä. Käytännön järjestelyt sovimme niin, että tein suurimman osan harjoittelusta Laureassa ja yhdistyksessä olin lähinnä heidän tarpeidensa mukaisesti. 


Ennen harjoittelua olin ehtinyt tutustua Aistien-menetelmään sekä sosiaalialan opintojeni että opparini kautta. Opintoihin oli kuulunut esimerkiksi maahanmuuttajanuorten kanssa yhteistyössä rakennettava Aistien-tila. Toiminnallisen opparini teemana oli myös menetelmän kokeileminen maahanmuuttajanaisten kotoutumisen tukemisessa. Vaikka molemmat projektit liittyivät vahvasti monikulttuurisuuden ja maahanmuuttajien tukemiseen menetelmän avulla, niin menetelmässä minua edelleen kiehtoo sen monipuolisuus ja helppo muunneltavuus eri tarkoituksiin sekä eri kohderyhmille.


Harjoitteluni aikana hahmottelimme ja mietimme paljon menetelmän erilaisia tulevaisuuden suuntauksia.  Aistien-menetelmää voisi hyödyntää opetuksessa ja oppimisen tukemisessa, yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä sekä sosiaalialan työmenetelmänä. Opetuksessa ja oppimisen tukemisessa menetelmää onkin käytetty paljon Laurean kieltenopetuksessa sekä yhteistyö Vantaan Aikuisopiston kanssa on myös ollut hyvin menestyksekästä. Yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa menetelmän avulla voitaisiin puolestaan tuoda eri vähemmistöjä näkyville ja luoda keskusteluareenoja ajankohtaisille aiheille. Esimerkiksi Suomen Punaisella Ristillä on erittäin hyviä kokemuksia menetelmän käytöstä vaikuttamistyön välineenä. Sosiaalialan työmenetelmänä Aistien-menetelmä puolestaan voisi erinomaisesti sopia esimerkiksi erilaisiin laitoksiin, joissa elämyksellisyyden tuominen voisi lisätä mukavuutta ja viihtyisyyttä. Sen avulla voitaisiin myös tukea yksilön voimaantumista sekä identiteettikeskustelua. 


Harjoitteluun liittyi toki myös käytännön tekemistä ideoinnin ja kehittämisen vastapainoksi. Taisi olla ensimmäisiä harjoitteluviikkoja, kun filmasimme englanninkielistä esittelyvideota Aistien-menetelmästä. Huomioiden aikaisemman videointikokemuksemme (jota siis ei ollut yhtään :) ), niin olemme Mintun kanssa oikein tyytyväisiä tuotokseemme. Video löytyy englanninkielisiltä Aistien-nettisivuilta: www.aistienmenetelma.net.


Rentoutusteltan rakennusta Laureaan.
Videon lisäksi Aistien-menetelmään liittyvää työtä kuului lähes jokaiseen työpäivään. Tehtävinä oli muun muassa materiaalin päivitystä nettisivuille ja uuden materiaalin tuottamista verkostoille. Harjoittelun aikana sain seurata myös eri opiskelijoiden mielenkiintoisia projekteja, jotka liittyivät Aistien-menetelmään. Ensimmäisen vuoden sosionomiopiskelijat rakensivat yhteensä viisi erilaista Aistien-tilaa yhteistyössä Aikuisopiston nuorten opiskelijoiden kanssa ja lisäksi oli muutamia valmiita ja alkavia opinnäytetyöprojekteja. Rakentamista ei toki pidä unohtaa, sillä pääsin siihenkin käsiksi harjoittelun aikana. Telttaa koottiin esimerkiksi Laureaan rentoutustilaksi opiskelijoille.

Valmis rentoutustila.
Työpäiviin kuului myös hallinnollisia tehtäviä, jotka liittyivät lähinnä Aistien-hankkeen lopetusvaiheeseen. Tosin paljon oli myös uusiin mahdollisiin hankekuvioihin liittyvää työtä kuten verkostojen ja yhteistyökumppanien kartoittamista sekä ideointia heidän kanssaan. Olikin hyvin mielenkiintoista tutustua siihen prosessiin mitä hankkeiden taustalla on, sillä aikaisemmin opiskelijana näki ja oli mukana vain toteuttamassa valmiita hankkeita.

 
Kokonaisuudessaan harjoittelu oli erittäin mukava. Siinä oli oikein sopivassa suhteessa hallinnollista ”toimistotyötä”, ideointia sekä toiminnallista työtä. Voin siis suositella muillekin opiskelijoille hankkeisiin liittyvää harjoittelua, jos on kiinnostunut kartuttamaan hallinnollista työkokemusta.

Kesäterveisin,
Kaisa / Laurea

Rakennustiimin selfie :)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti